Close
Crucible 代码审查工具

Instrument de analiză a codului

Determinați defectele majore, îmbunătățiți arhitectura codului sau discutați îmbunătățirile dorite cu analize formale, bazate pe fluxul de lucru sau cu examinări rapide.

Discuții inline

Colaborați direct în codul dumneavoastră prin comentarii inline, fire de conversație și mențiuni.

Crucible 内联讨论
Crucible 活动信息流

Fluxuri de activitate

Urmăriți exact ceea ce se întâmplă în toate proiectele, în timp real, cu fluxuri de activitate în care se afișează comentariile recente și actualizările analizelor. 

Analiza codului în colaborare

Încercați gratuit